041 706 997

Novice

28.04.2019

                                                               KATARINA 2019


MAGNET Društvo ljubiteljev starodobnih vozil Zasavja, Trbovlje vabi 08.06.2019 na prireditev KATARINA 2019 v okviru katere bo po uspešni dvakratni predstavitvi ponovno organiziralo tekmovanje športnih avtomobilov na Katarino. Tekmovanje bo potekalo po principu vožnje na primerjalni čas. Prireditev  obsega tudi krožno vožnjo nastopajočih in starodobnikov po središču Trbovelj in druženje v prijetnem okolju občine Trbovlje, kjer si bo moč ogledati razstavo starodobnih vozil in športnih avtomobilov, ki bodo tekmovali na Katarino.
                                                                                                      
Vabimo lastnike  športnih avtomobilov, starejših ali novejših letnikov, da se udeležijo tekmovanja in na eni najlepših tekmovalnih prog v Sloveniji preizkusijo svoje znanje.
 
Štartnina za voznika znaša 75€, skupaj z sovoznikom pa 95€. V štartnini   je vključena tudi pogostitev in odlikovanja za najboljše.
Glede na to, da je število nastopajočih  omejeno  predlagamo da s prijavami pohitite. Organizator si pridržuje pravico izbora prijavljenih avtomobilov.
 
Prijave lahko pošljete v pisni obliki (prijavnica priložena) na naslov "Društvo MAGNET Trbovlje Gabrsko 30/b 1420 Trbovlje" ali g. Samu Guzeju po telefonu         041 706 997 ali elektronski pošti samo.guzej@gmail.com najkasneje do 25.05.2019 na način opredeljen v prijavnici.
 
PRIJAVNICA
 
 
PROGRAM IN ČASOVNICA PRIREDITVE
 
  7.30 do   9.30 Prijava tekmovalcev
  9.00 do  9.45 Krožna vožnja po Trbovljah
10.00 do 11.30 Trening vožnja
11.30 do 15.00 Izvedba tekmovanja
15.00 do 17.00 Razglasitev rezultatov, podelitev priznanj, pogostitev
in druženje.
 
                                                                                
30.5.2018
                                                             KATARINA 2018

MAGNET Društvo ljubiteljev starodobnih vozil Zasavja, Trbovlje vabi 02.06.2018 na prireditev KATARINA 2018 v okviru katere bo po uspešni lanskoletni predstavitvi ponovno organiziralo tekmovanje športnih avtomobilov na Katarino. Tekmovanje bo potekalo po principu vožnje na primerjalni čas. Prireditev  obsega tudi krožno vožnjo nastopajočih po središču Trbovelj in druženje v prijetnem okolju občine Trbovlje, kjer si bo moč ogledati razstavo starodobnih vozil in športnih avtomobilov, ki bodo tekmovali na Katarino.
                                                                                                      
Vabimo lastnike  športnih avtomobilov, da se tekmovanja udeležijo in na eni najlepših tekmovalnih prog v Sloveniji preizkusijo svoje znanje.

Štartnina za voznika znaša 65€, skupaj z sovoznikom pa 85€. V štartnini   je vključena tudi pogostitev.
Glede na to, da je število nastopajočih  omejeno na 60 avtomobilov predlagamo da s prijavami pohitite. Organizator si pridržuje pravico izbora prijavljenih avtomobilov.

Prijave lahko pošljete v pisni obliki (prijavnica priložena) na naslov » Društvo MAGNET Trbovlje Gabrsko 30/b 1420 Trbovlje »,ali g. Samu Guzeju po telefonu 041 706 997 ali elektronski pošti samo.guzej@gmail.com. najkasneje do 25.05.2018
 
PROGRAM IN ČASOVNICA PRIREDITVE
 
  7.30 do   9.30 Prijava tekmovalcev
  9.00 do  9.45 Krožna vožnja po Trbovljah
10.00 do 11.30 Trening vožnja
11.30 do 15.00 Izvedba tekmovanja
15.00 do 17.00 Razglasitev rezultatov, podelitev priznanj, pogostitev in druženje.


10.6.2017
                                                             KATARINA 2017

Po enajstih dirkah za državno prvenstvo starodobnih motornih koles na Katarino nad Trbovljami smo v Društvu MAGNET Trbovlje letos prvič pripravili tekmovanje športnih vozil v primerjalno točnostni vožnji na Katarino. Glede na popolno zamenjavo vsebine, vozil in specifike tekmovanja smo se za pripravo prireditve zelo potrudili in natančno opredelili vse postopke in logistiko tekmovanja.
Pred odločitvijo, da oraganiziramo tekmovanje športnih vozil smo upoštevali želje številnih lastnikov vozil in društev v katerih se ti združujejo in uspeli zagotoviti skoraj pedeset vozil v večini znamke PORSCHE vseh modelov in starosti.
Ob dejstvu, da so se poleg domačih lastnikov vozil tekmovanja udeležili tudi vozniki iz Avstrije, Italije in Hrvaške lahko govorimo o uspešnem in odzivnem mednarodnem tekmovanju.
Tekmovanje je bilo organizirano v sklopu prvo junijskih prireditev občine Trbovlje in bilo popestreno z druženjem, ogledom tekmovalnih vozil in razstavo starodobnikov članov društva pred občinsko zgradbo.
Tekmovanje športnih vozil po atraktivni cesti na Katarino obdani z bujnim zelenjem je bilo sprejeto z navdušenjem nastopajočih in občudovanjem številnih gledalcev.
Naša pričakovanja o uspešnosti prireditve so bila glede na pozitivne odzive presežena in nas obvezujejo tudi v naprej.

Zapisal: Gorazd Starman

10.5.2017
                                                                                V A B I L O

MAGNET Društvo ljubiteljev starodobnih vozil Zasavja, Trbovlje vabi 10.06.2017 na prireditev KATARINA 2017 v okviru katere bo prvič predstavilo tekmovanje športnih vozil PORSCHE in drugih športnih vozil na Katarino. Tekmovanje bo potekalo po principu vožnje na primerjalni čas. Prireditev  obsega tudi krožno vožnjo nastopajočih po središču Trbovelj in druženje v prijetnem ambientu okolice občine Trbovlje, kjer si bo moč ogledati razstavo starodobnih vozil in se okrepčati s hrano in pijačo.                                                                                                      
Vabimo lastnike vozil PORSCHE, da se tekmovanja udeležijo in na eni najlepših tekmovalnih prog v Sloveniji preizkusijo svoje znanje.
Štartnina za voznika znaša 65€, skupaj z sovoznikom pa 85€. V štartnini   je vključena tudi pogostitev s hrano in pijačo.
Glede na to, da je število nastopajočih  omejeno na 50 vozil predlagamo da s prijavami pohitite.
Prijave lahko pošljete v pisni obliki na naslov » Društvo MAGNET Trbovlje Gabrsko 30/b 1420 Trbovlje »,ali g. Francu Malgaju po telefonu 041 669 344 ali elektronski pošti franc.malgaj@malgaj.com.
 
PROGRAM IN ČASOVNICA PRIREDITVE
 
  7.30 do   9.30 Prijava tekmovalcev
  9.30 do 10.00 Krožna vožnja po Trbovljah
10.00 do 11.30 Trening vožnja
11.30 do 16.00 Izvedba tekmovanja
16.00 do 17.00 Razglasitev rezultatov, podelitev priznanj,pogostitev
in druženje.
 
                                                                                MAGNET

05.05.2017
Dirka na katarino
2017
10.6.2017 ob 09 uri


Časovnica

  7:30  do  9:30     prijava tekmovalcev in zajtrk
          ob  9:00    zapora ceste-proge
  9:30  do 10:00    krožna vožnja po Trbovljah
10:00  do  11:30   trening vožnja
11:30  dalje        takoj po končani trening vožnji se prične 1. vožnja na primerjalni čas
                           takoj po končani 1. vožnji se prične 2. vožnja na primerjalni čas
               14:30   po končani 2. vožnji bo omogočena vožnja na prosto, če bodo pogoji
                           - dogovor z vodstvom in vozniki
          do 16:30   izvedba tekmovanja
               16:00   razglasitev rezultatov; podelitev pokalov in kosilo
              17:00   (ena ura po končanem tekmovanju) odprtje ceste-proge


16.12. 2013
Pobuda za spremembo pogojev tekmovanj z starodobnimi motornimi kolesi

Društvo MAGNET Trbovlje tradicionalno organizira vsako leto dirko na KATARINO za starodobna motorna kolesa v okviru državnega prvenstva AMZS. Že leta opažamo drastičen upad sodelujočih tekmovalcev in društev, kar verjetno velja za vse dirke starodobnikov v Sloveniji.

V želji po izboljšanju kvalitete tekmovanj in povečanja števila tekmovalcev smo se odločili podati pobudo za izboljšanje in racionalizacijo pogojev za organizacijo in izvedbo tekmovanj. Iz navedenih razlogov vas prosimo za vaša mnenja, oceno sedanjega stanja in predloge sprememb ter predlagamo da odgovorite na naslednji vprašanji:

1. Ali so po vašem mnenju potrebne spremembe pravilnika državnega prvenstva AMZS in katere? ( npr. tekmovalni razredi, znižanje stroškov tekmovalcev kot so licence, štartnine, organizacija tekmovanja itd.)

2. Ali bi bilo smiselno spremeniti nivo tekmovanj iz državnega na pokalni nivo.

Ker verjetno nismo zajeli vsega kar vpliva na zmanjševanje števila tekmovalcev, vas prosimo, da podate vaša mnenja, poglede, sugestije in predloge in nam sporočite pod kakšnimi pogoji ste pripravljeni tekmovati tudi v bodoče.

Vaši predlogi nam bodo vodilo za naše skupno prizadevanje za izboljšanje tekmovalnih pogojev, znižanje stroškov in posledično povečanje interesa za večjo množičnost sodelujočih tekmovalcev.

Prosimo da, naša prizadevanja podprete in nam v čim krajšem času posredujete usklajena stališča vašega društva.

Na ta način bomo poizkušali na osnovi poenotenih stališč vseh društev iz katerih izhajajo tekmovalci posredovati našo skupno stališče organom krovnih zvez, ki imajo moč spremeniti predpise in s tem zagotoviti nadaljni razvoj tehnične kulture v Sloveniji.16.12. 2013
Katarina 2013

Številčni podatki so neizprosni, povedo sicer veliko, pa vendar ne povedo najpomembnejšega. Na letošnjo dirko na Katarino v organizaciji zasavskega Društva ljubiteljev starodobnih vozil Magnet se je prijavilo 38 tekmovalk in tekmovalcev, kar je v primerjavi s prejšnjimi leti le slaba polovica, ob vožnjah za trening in spoznavanje proge je bilo 82 (2 x po 41) tekmovalnih voženj, rezultati so bili glede na tekmovanju naklonjenemu vremenu odlični, dirka je potekala brez zapletov in se je končala v predvidenem času.

Tudi z zgodovinskimi podatki je podobno, marsikaj povedo, vendar bistvo ni v preteklosti. Dirka na Katarino, ki šteje za državno prvenstvo AMZS, je bila od leta 1948 sestavni del prireditev ob prvem maju, trasa je bila precej daljša, takrat v petdesetih letih prejšnjega stoletja ni bila veteranska in takrat je še tekmoval Mirko Bivic, za katerega memorial so se tekmovalci potegovali tokrat že devetič. Sicer pa so se starodobna motorna kolesa v Trbovljah srečala že enajstič. .

Takole bi bilo poročilo ob tabelarnih rezultatih za osnovo agencijske vesti, ki bi se potem rezala in lepila po vseh medijih, vendar je bilo čisto drugače, pa ne le dan tekmovanja. Priprave na dirko 2013 so se začele že ob koncu prejšnjega tekmovanja. Predsednik društva Franc Malgaj je že tisto lansko junijsko soboto poizvedoval, kaj bi bilo lahko še boljše postoriti, se pogovarjal s člani društva, ki vsi prostovoljno in z velikim žarom prispevajo svoje znanje, izkušnje, čas, moč, voljo in veselje, se zanimal pri časomerilcih, funkcionarjih AMZS, da bi letos še bolj gladko teklo. In tudi je. Dirka pa ni namenjena le tekmovalcem, ampak predvsem obiskovalcem, radovednežem, ljubiteljem spominov, tehnike, motociklov, iskalcem izgubljenega časa. In teh ni malo, obenem pa so tudi najbolj strogi, pravični in nepravični, ocenjevalci. Na gimnazijskem igrišču, kjer je bil prostor za zadnje priprave motociklov tekmovalcev, je bilo kot vsa leta najbolj živo. Ljudje so si prihajali ogledovat motocikle in tisti, ki to počno že vsa leta, so hitro ugotovili, da je motociklov manj, da ni nobenega rudgea, da je ona honda prišla na novo, da takega prikoličarja tu še ni bilo, da je ni legendarnega Giannija, da pa je med tekmovalci nekaj novih obrazov. Ob napovedi prve preskusne vožnje sta se nemir in neučakanost preselila na ovinek h kopalnici (trboveljsko kopališče) in potem je ni le rezko zapelo, kot je bilo pričakovano, ampak zarjovelo, saj se je na demonstracijsko vožnjo odpravi Špendalov prikoličar : Impresivno, v ovinku zdrs, sovoznikova glava na podaljšanem vratu in glasno občudovanje: » Lej, punca je!« Le redki so ob tem še ujeli prvo skupino tekmovalcev s povišanim utripom. In druga skupina: motorji, vsaj nekateri , v visokih obratih; da se ve, da se sliši, da se čuti. Zdaj pa še težko pričakovani prikoličarji. Vznemirjenje je vzvalovilo, pljusknilo čez robnike, naenkrat smo postali tekmovalci vsi. Še točajka je del pozornosti preselila v ovinek in ravnino po njem. In vse se je še enkrat ponovilo, kot bi pritisnil na tipko za ponovitev. Vse je bilo tako kot prej, ampak drugače, zdaj manj presenetljivo v grobem in veliko bolj v podrobnostih. Idem no nest idem. Potešena radovednost se je odpravila na nov krog ogledov, najprej pred Kalinova knapa na portalu občinske stavbe, kjer so bili razstavljeni starodobni avtomobili in motocikli, potem na parkirišče pogledat vseh trinajst porchejev, spraševat lastnike in voznike, spraševat in spraševat - in spet na igrišče pogledat, če je vse, kot je bilo prej, kot mora biti. Zdaj so se razgovorili tudi bolj sramežljivi in previdni. Še ura do prve vožnje dirke. Gledalci se odpravljajo ob progi na prave ovinke, ob prave ravnine, na vse prostore, ki so zanje preverjeno najboljši. Od enih do treh dve vožnji, hitrost, vonj po zgorelem olju, hrup, strah in pogum, srce in pamet, izkušnje in tveganja, dve uri in potem pade kamen s srca, skrb se razblini in na obraze vseh se izrišejo široki nasmehi, lica pordijo, oči se zableščijo. Podelitev priznanj, klepet, naslednjič – Malkovec. Konec. Franci že sprašuje, kaj bi izsanjali, da bi bilo ob 10. Bivičevem memorialu še boljše.


Aleš Leko Gulič

Prosimo, da odgovore pošljete na naslov MAGNET društvo ljubiteljev starodobnih vozil, Gabrsko 30/b 1420 Trbovlje ali na elektronski naslov gorazd.starman@telemach.net

Tajnik društva: Gorazd Starman

Predsednik društva: Franc Malgaj
Kontaktirajte nas